De fairtrade cadeauwinkel van Rhenen

ANBI

ANBI staat voor ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’. Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of het algemene nut beogende instelling. De erkenning als ANBI geldt voor onbepaalde tijd, maar de Belastingdienst kan controleren of instellingen individueel aan de voorwaarden voldoen. Zo is een van die voorwaarden het aanbieden van een speciale pagina met ANBI-informatie over de organisatie op een website.

ANBI gegevens

Naam instelling
Wereldwinkel Rhenen
Officieel: Stichting Wereldwinkel Rhenen "Nadi Oral"
RSIN
806464513
Vestigingsadres
Molenstraat 6
3911 KL Rhenen
Telefoonnummer
0317-419418
E-mail adres
wereldwinkelrhenen@hotmail.com


Doelstelling

In de Wereldwinkel gaan commercie en idealen hand in hand. De Wereldwinkel verkoopt authentieke producten met een hedendaags tintje uit ontwikkelingslanden. De makers zijn bijvoorbeeld Mexicaanse koffieboeren, Balinese houtsnijders en Thaise keramisten. Sommigen hebben een eigen bedrijfje, anderen werken in kleine fabrieken. Allemaal mensen die, zoals iedereen, recht hebben op een woning, voedsel, scholing en medische zorg. In de gewone handel blijven zij vaak onzichtbaar en ongehoord. En verdienen ze met hun werk een ongeregeld inkomen waar ze met moeite van kunnen bestaan. In de Wereldwinkel kunnen de makers wel hun verhaal kwijt. Hoe ze met weinig middelen die prachtige producten maken en wat ze nodig hebben om hun bedrijf te kunnen verbeteren. Zo kunnen ze een beter bestaan opbouwen.

Wat wil de Wereldwinkel

Eerlijke handel staat voor een gelijkwaardige manier van handelen. Gebaseerd op dialoog, transparantie en respect. De Wereldwinkel geeft de koffieboeren, houtsnijders en keramisten een stem. Met het inkomen dat zij verdienen door de verkoop van hun producten, kunnen zij een beter leven opbouwen. Een leven zonder armoede en met voldoende kansen op ontwikkeling. De Wereldwinkels vinden dat de wereldhandel moet veranderen zodat producenten die kans ook echt kunnen krijgen. Met de verkoop van producten laten zij zien dat handel ook anders kan. En bieden zij de Nederlandse consument een keuze. Koop je een cadeau in de Wereldwinkel, dan draag je bij aan de ontwikkeling van de makers.

Verkoopfilosofie

De Wereldwinkel verkoopt originele cadeaus en (h)eerlijke levensmiddelen uit andere culturen. Onze producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu. Omdat de producenten - zoals zilversmeden, pottenbakkers en koffieboeren - er een rechtvaardige prijs voor krijgen, kunnen ze een menswaardig bestaan opbouwen. Met jouw aankoop help je hen daarbij.

De Organisatie

Onze Wereldwinkel is, zoals veel van de Wereldwinkels, aangesloten bij Wereldwinkels Nederland. Het doel van deze organisatie is het bevorderen van eerlijke handel, ofwel Fair Trade. De Wereldwinkels ontvangen daarbij ondersteuning bij de exploitatie, waaronder inkoopadviezen, sturing op verkoopcijfers en marketing communicatiemiddelen.
Zie ook: www.wereldwinkelsnederland.nl

Geschiedenis

Op de UNCTAD conferentie in New Delhi, 1968, vroegen de derde wereldlanden om hun producten een vrijere toegang te geven tot de Westerse markt. Ze kregen nul op rekest. De journalist Dirk Scherpenzeel riep na afloop op om ‘Derde Wereldwinkels’ te beginnen om toch iets te doen. Op 1 april 1969 opende de eerste Wereldwinkel in Breukelen. Het doel was de wereldhandel te veranderen door de afzet van producenten in de derde wereld te vergroten, voorlichting aan het publiek te geven en politieke campagnes te voeren. Er kwamen meer Wereldwinkels en de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels werd opgericht. In de jaren ’70 voerden de winkels veel actie. Van ‘Suriname vrij nu’ naast de boycotcampagne van Angolakoffie. Het eigenlijke werk nauwelijks aandacht: het verkopen van producten. In de jaren ’80 professionaliseerde de verkoop. Nu werken de Wereldwinkels met een winkelconcept zoals dat in de retail gebruikelijk is.

Beleidsplan

Inleiding

Wereldwinkel Rhenen bestrijdt armoede door eerlijke handel. Ze biedt producenten uit arme gebieden in de wereld een afzetmarkt, zodat zij onder goede omstandigheden kunnen werken en kunnen investeren in de toekomst van hun bedrijf en hun familie. Wereldwinkel Rhenen is lid van Wereldwinkels Nederland, en bundelt zo haar kracht met 85 andere Wereldwinkels. Samen vergroten ze de kansen voor onze producenten door fairtrade in Nederland te laten groeien, via onze winkels en daarbuiten.

Activiteiten

Wereldwinkel Rhenen vergroot de kansen voor producenten, door fairtrade in Nederland te laten groeien, via de eigen winkel en daarbuiten. Ze onderneemt daarvoor de volgende activiteiten:
- verkoop en promotie van fairtrade cadeaus en fairtrade food;
- het bevorderen van fairtrade buiten de Wereldwinkel, d.m.v. acties en campagnes;
- bijdragen aan het versterken van de fairtrade handelsketen, d.m.v. het lidmaatschap van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels

Financiering

De financiering van de Wereldwinkel Rhenen bestaat uit het batig saldo van de Wereldwinkel in Rhenen.

Beheer van het vermogen

De wereldwinkel heeft een rekening bij de postbank.
Van de lopende rekening woorden de dagelijkse betalingen gedaan en komen de inkomsten via de pin betalingen binnen.
Op de internetspaarrekening wordt een bedrag aangehouden van momenteel € 17.500 om eventuele verliezen en of calamiteiten te kunnen opvangen.
Verder heeft de wereldwinkel geen vermogensbestanddelen.

Besteding van het vermogen

Het vermogen wordt gebruikt om te sparen voor vervangingsinvesteringen of voor grootschalige aanpassingen van de winkelinrichting.

Daarnaast worden van de winst regelmatig schenkingen gedaan aan acties die meestal door onze leveranciers opgezet worden om de mensen uit de landen waar zij de producten vandaan halen te ondersteunen. Het geld wordt dan merendeels gebruikt voor scholing en voor verbetering van de positie van de vrouw.

Organisatie

Bestuur

Voorzitter: Rien van Harten
Secretaris: vacant
Penningmeester: Olaf Ostendorf
Personeelsbeleid: Karel Troostheide
Bestuurslid/Inkoopteam: Jan Willem Evers

Beloningsbeleid

Wereldwinkel Rhenen heeft geen personeel in dienst maar werkt met vrijwilligers. Alle vrijwilligers en het bestuur werken onbetaald en ontvangen alleen een vergoeding voor daadwerkelijk gemaakte kosten voor de winkel.

Verslag

Voor het jaarverslag van 2022 klik hier.

Voor het jaarverslag van 2021 klik hier.

Voor het jaarverslag van 2020 klik hier.

Voor het jaarverslag van 2019 klik hier.

Adres

Wereldwinkel Rhenen
Molenstraat 6
3911 KL Rhenen

Contact

telefoon: 0317 - 419418
wereldwinkelrhenen@hotmail.com

Openingstijden

maandag: gesloten
dinsdag: 10:00 - 17:00 uur
woensdag: 10:00 - 17:00 uur
donderdag: 10:00 - 17:00 uur
vrijdag: 10:00 - 17:00 uur
zaterdag: 10:00 - 17:00 uur